Skip to main content

Kết quả tổ chức Đại hội Cựu chiến binh cấp cơ sở tiến tới Đại hội Cựu chiến binh huyện Yên Thế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB), Hội CCB tỉnh Bắc Giang, Huyện ủy Yên Thế về lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022); Thường trực Hội CCB huyện đã xây dựng hướng dẫn, kế hoạch về việc chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội CCB cơ sở, tiến tới Đại hội đại biệu Hội CCB huyện Yên Thế lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022).
Trong quá trình chỉ đạo đại hội Hội CCB cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội CCB cơ sở và Thường trực huyện Hội luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; đảng ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn, đơn vị.
Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã Đồng Tâm, Ban Thường vụ Hội CCB huyện đã lựa chọn và chỉ đạo Hội CCB xã Đồng Tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu điểm cấp cơ sở (ngày 10-11/01/2017). Tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB xã Đồng Tâm lần thứ III; tại phiên họp thứ nhất bầu ra Ban Thường vụ, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, bầu Ban kiểm tra và Trưởng Ban kiểm tra Hội CCB xã Đồng Tâm nhiệm kỳ 2017-2022. Sau khi kết thúc đại hội, Ban Thường vụ Hội CCB huyện tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm với các cơ sở Hội trong toàn huyện.
Sau đại hội điểm Thường trực huyện Hội, Ban Chỉ đạo đại hội cấp huyện thường xuyên chủ động, tích cực phối hợp ban thường vụ đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức duyệt nhân sự, các văn bản cho đại hội Hội cơ sở và Hội CCB khối 487 trong toàn huyện, qua đó đánh giá kết quả thực hiện ở từng cấp Hội, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm, hướng dẫn các cơ sở Hội tiếp theo trong toàn huyện tiến hành đại hội theo đúng kế hoạch, đúng Điều lệ, nguyên tắc, thể lệ, nội quy và quy chế của Hội, bảo đảm chất lượng, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao. Bên cạnh đó, Thường trực huyện Hội đã phối hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện truyên truyền các gương điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 5 năm công tác Hội và phong trào Hội CCB nhiệm kỳ 2012-2017; chủ động tích cực nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, hội viên và nhân dân kịp thời giải quyết những kiến nghị, vướng mắc.
Công tác nhân sự của các cấp Hội cơ sơ được thực hiện đúng các bước quy trình chặt chẽ, đảm bảo đủ thành phần, cơ cấu, tiêu chuẩn giới thiệu vào ban chấp hành khóa mới. Các báo cáo nhiệm kỳ 2017-2022 được chuẩn bị tốt, đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện, phản ánh đúng thực trạng phong trào CCB và Hội CCB; nêu rõ điều kiện khách quan, chủ quan, thành tích đạt được và những khuyết điểm, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Đặc biệt là xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp phù hợp thực trạng của địa phương, đơn vị. Tiến trình tổ chức đại hội Hội cấp cơ sở được tiến hành đúng hướng dẫn của cấp trên. Kết quả bầu cử ban chấp hành cùng các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ mới đều đạt số phiếu tín nhiệm rất cao (nhiều nơi đạt 100%). Các đồng chí trúng ban chấp hành nhiệm kỳ mới có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách, trình độ và năng lực. Đến ngày 05/5/2017, 21/21 cơ sở Hội CCB các xã, thị trấn và Đại hội CCB Bệnh viện đa khoa huyện tổ chức thành công tốt đẹp. 
 Thường trực Hội CCB huyện ghi nhận những nỗ lực của các cấp Hội cơ sở, nhất là các cơ sở Hội vùng cao, vùng khó khăn nhưng công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đều được quan tâm sắp xếp, khoa học, chu đáo, đặc biệt là công tác nhân sự, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội tạo khí thế mới thi đua sôi nổi trong các cấp Hội, giúp cho CCB và hội viên Hội CCB nhận thức rõ được ý thức và tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này; tổ chức các công trình, các phần việc chào mừng, đồng thời tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Sau khi kết thúc đại hội các cấp hội cơ sở đã thực hiện tốt nghị quyết đại hội, xây dựng quy chế hoạt động toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên ban chấp hành… Qua đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò và quyền lợi trách nhiệm của mỗi CCB và cán bộ, hội viên CCB trong nhiệm vụ xây dựng Hội, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, hội viên CCB, luôn tin tưởng, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo về Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Xứng đáng là chỗ dựa tin tưởng trong công tác xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, trọn niềm tin của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân. Xứng danh "Bộ đội cụ Hồ" mãi mãi phát huy truyền thống vẻ vang "Bộ đội cụ Hồ"./.
 
Đình Phát