Skip to main content

Huyện Yên Thế thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017

Phát huy truyền thống quê hương Yên Thế anh hùng, trong những năm qua Yên Thế luôn là địa phương đi đầu trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Bắc Giang. Có được kết quả đó là do Huyện ủy, HĐND - UBND huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác này, coi đó là nội dung quan trọng hàng đầu trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương nhằm tuyển chọn những công dân ưu tú, có đủ phẩm chất chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa… làm nhiệm vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội và Công an theo Luật định và tạo nguồn cán bộ cơ sở sau khi xuất ngũ trở về địa phương. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyển quân, hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyển quân; đồng thời giao cho cơ quan quân sự chủ trì, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ Quân sự;  rà soát đăng ký quản lý, lựa chọn nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức các bước tuyển chọn theo đúng quy trình.
Năm 2017, trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng trong công tác tuyển quân và là năm đầu tiên thực hiện sự phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự do vậy quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn chi phối. Song công tác tuyển quân vào Quân đội, Công an được các đồng chí trong HĐNVQS huyện, lãnh đạo các địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên đã khắc phục được những hạn chế, yếu kém của những năm trước như: công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động; xử lý việc chống, trốn khám…
Trước hết việc sơ tuyển được HĐNVQS cấp xã tổ chức rà soát chặt chẽ về tuổi đời, văn hóa, chính trị, đạo đức, đối tượng được tạm miễn, tạm hoãn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng đi làm ăn xa hoặc có tiền án, tiền sự, nghiện hút… Toàn huyện có 1.153 thanh niên được sơ tuyển (trong đó số được điều khám tại huyện là 665 thanh niên). Ban CHQS huyện phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện tổ chức khám sức khỏe, kết luận chính xác, công khai. Kết quả: Có 308 thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe từ loại 1 đến loại 3, đạt 46,3% so với tỉ lệ điều khám. Số chống, trốn khám và sử dụng các biện pháp làm sai lệch kết quả khám tăng so với những năm trước, tuy nhiên số này được các địa phương và gia đình động viên kịp thời đã tự nguyện đi khám lại, do vậy không có trường hợp nào để xử lý theo pháp luật. 
Sau khi có kết quả trúng tuyển nghĩa vụ quân sự về sức khỏe, Ban CHQS và Công an các xã, thị trấn tổ chức thâm nhập từng thanh niên theo phương châm      “3 gặp, 4 biết”, tổ chức xét duyệt chính trị, đạo đức từng trường hợp. Việc tổ chức  xét duyệt chính trị được thực hiện theo đúng Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua hai vòng xét duyệt có 274 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Ban CHQS huyện phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện mở lớp nhận thức về Đảng cho 21 thanh niên ưu tú, tạo nguồn phát triển Đảng trong Quân đội và địa phương sau này. Trước 15 ngày tổ chức giao quân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện đã tổ chức phát lệnh theo đúng tỉ lệ quy định, 100% thanh niên nhận lệnh, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ngày công lao động... tiêu biểu như: Thị trấn Bố Hạ, các xã Tiến Thắng, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tân Hiệp, Tam Hiệp, Hương Vỹ, An Thượng ...
Với sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, các cơ quan, đơn vị, Lễ giao, nhận quân năm 2017 diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm ngay dưới chân tượng đài Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám. Đây thực sự là ngày hội tòng quân  nét đẹp văn hóa, nét riêng của huyện Yên Thế mang tính truyền thống có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. 185 tân binh lên đường nhập ngũ tại 06 đơn vị có chất lượng chính trị, văn hóa cao hơn năm 2016, tất cả tân binh hứa sẽ phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. 
Phát huy kết quả đạt được, để công tác tuyển quân năm 2018 và những năm tiếp theo đạt chất lượng cao, HĐNVQS các cấp và các địa phương cần thực hiện tốt các nội dung sau:
Một là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho toàn dân về đường lối, chính sách của Đảng, hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên và nhân dân nắm chắc Luật nghĩa vụ Quân sự năm 2015, trong đó tập trung làm rõ những nội dung như: Tiêu chuẩn tuyển quân, độ tuổi gọi nhập ngũ, trình độ văn hóa, thời hạn phục vụ tại ngũ, trường hợp tạm miễn, tạm hoãn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan, xử lý khi chống, trốn khám… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mọi công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ban CHQS các cấp và các địa phương cần làm tốt việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đồng thời thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở rộng hơn nữa hình thức tuyên truyền…
Hai là, phát huy tốt vai trò của HĐNVQS và cơ quan quân sự các cấp; trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tuyển quân. Các cấp, các ngành, các xã, thị trấn cần thấy rõ tầm quan trọng của công tác tuyển quân và vai trò của HĐNVQS để phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Cơ quan quân sự thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình tuyển quân…
Ba là, thực hiện tốt công tác hiệp đồng giữa địa phương giao quân và đơn vị nhận quân: Ban CHQS huyện, các địa phương nắm chắc số, chất lượng công dân nhập ngũ cho từng đơn vị, đặc biệt lưu ý tới tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức của từng thanh niên để khi giao quân “không bù đổi”. Các đơn vị nhận quân cần liên hệ với địa phương để cử cán bộ về nắm chắc chiến sĩ của mình. Quá trình huấn luyện, công tác tại đơn vị thường xuyên liên hệ với địa phương và gia đình để giáo dục, rèn luyện quân nhân đồng thời thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng đồng thời chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội yên tâm phục vụ tại ngũ. 
Bốn là, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội trong công tác tuyển quân: ngoài ngân sách được phân bổ hàng năm, cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tận dụng mọi nguồn lực, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân quan tâm hơn nữa đến công tác tuyển quân, nhất là các đồng chí lên đường nhập ngũ như: thăm, tặng quà; tặng sổ tiết kiệm; giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn để quân nhân yên tâm phục vụ tại ngũ; tạo điều kiện về việc làm cho quân nhân xuất ngũ về địa phương nhanh chóng ổn định cuộc sống; cần có cơ chế đặc biệt cho các đồng chí được kết nạp Đảng trong Quân đội về tham gia công tác tại địa phương…
Năm 2017, tin tưởng với kết quả tốt đẹp trong công tác tuyển quân, công tác quốc phòng, quân sự địa phương của huyện nhà sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Tiếp tục giữ vững là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT tỉnh./.
Công Ninh