Skip to main content

Họp Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện Yên Thế năm 2017

Để chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, có hiệu quả nhiệm vụ chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và  diễn tập chiến đấu phòng thủ  cụm xã huyện Yên Thế năm 2017. Chiều 28/7/2017, Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện đã tổ chức Hội nghị tới các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh - PCT thường trực HĐND huyện; Bí thư Đảng ủy các xã Đông Sơn, Tân Sỏi, Đồng Tâm, thị trấn Cầu Gồ. Đồng chí Thân Minh Sâm - PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.
Theo kế hoạch, cuộc diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cụm xã Tân Sỏi và Đông Sơn được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Thông báo tình hình thời tiết khí hậu thủy văn, chuyển cấp báo động, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp, sẵn sàng đối phó với tình huống thiên tai với 2 vấn đề huấn luyện; Giai đoạn 2: Thực hành xử trí một số tình huống lụt bão, có một phần thực binh gồm thực binh “sơ tán nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt; tổ chức lực lượng tham gia chống tràn đê. Cũng tại cuộc họp các đại biểu đã đóng góp ý kiến bổ sung cho bản kế hoạch nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác diễn tập.
Quán triệt mục đích diễn tập, đồng chí Thân Minh Sâm - PCT UBND huyện nêu rõ: Cuộc diễn tập lần này nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, năng lực làm tham mưu và khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng, phối hợp hoạt động của các lực lượng trong giải quyết và xử trí các tình huống thiên tai. Thông qua diễn tập để tiếp tục bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn ở địa phương, vận dụng và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đối phó có hiệu quả tình hình thiên tai có thể xảy ra.
Đồng chí PCT UBND huyện yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình đã được phân công; 2 xã Tân Sỏi, Đông Sơn cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, chuẩn bị tích cực, chu đáo, đầy đủ, đúng kế hoạch. Diễn tập phải sát với tình hình thực tế của địa phương, tránh phô trương, hình thức, bảo đảm thiết thực, kết hợp có hiệu quả công tác diễn tập với tu sửa đê điều, đường giao thông nông thôn và hệ thống kênh mương nội đồng… Vận dụng tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành làm tham mưu theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị, góp phần thực hiện tốt các nghị định, chỉ thị của chính phủ đối với công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra xã Tân Sỏi, Đông Sơn cần phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo diễn tập huyện tiếp tục hoàn thiện kịch bản diễn tập để cuộc diễn tập diễn ra an toàn, hiệu quả và đúng kế hoạch đã đề ra./.
 
Quang Huy