Skip to main content

Hơn 8 trăm triệu đồng chi trả theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 07/12/2017, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thế, Ban chỉ đạo 24 của huyện đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 49/2015/QĐ -TTg ngày 14/10/2015; của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng đã tham gia dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang sinh sống trên địa bàn huyện Yên Thế. Có 391 đối tượng được nhận tiền chi  trả trong đợt này với tổng số tiền là  841 triệu đồng. Ban chỉ đạo 24 huyện đã trao giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến cho các đối tượng. Việc chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Thể hiện sâu sắc truyền thống  “Uống nước nhớ nguồn - đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Động viên các đối tượng yên tâm, phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Bà Nguyễn Thị Càn 85 tuổi, thôn Chè, xã Tân Sỏi là một trong số các đối tượng được nhận chi trả đợt này bày tỏ: Tôi tham gia  dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp, bây giờ được Đảng và Nhà nước quan tâm chi trả công lao cho chúng tôi. Tôi rất vui mừng, phấn khởi và cảm ơn.
Sau đợt chi trả lần này, Ban Chỉ đạo 24 của huyện Yên Thế sẽ tiếp tục nhận Quyết định và thực hiện các đợt chi trả tiếp theo cho các đối tượng còn lại./.
 
                                                                                                                                                                                         Văn Sáu