Skip to main content

Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

Ngày 26/10/2017, Ủy ban MTTQ huyện Yên Thế phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 cho 100 ông, bà là Trưởng Ban công tác mặt trận một số khu dân cư của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang giới thiệu, phổ biến các quy định về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; thông tin các văn bản, chính sách, pháp luật mới có hiệu lực. Đặc biệt là những điểm mới Bộ Luật hình sự năm 2015; tội phạm và hình phạt; hỏi - đáp pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự; phòng chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình ở khu dân cư...
Thông qua hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về hình sự, phòng, chống tệ nạn xã hội; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... 
Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ làm Ban công tác mặt trận ở cơ sở nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật..../.
 
Quang Huy