Skip to main content

Hội nghị sinh hoạt chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị động viên quý III/2017

Trong 2 ngày 25 và 26/9/2017, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thế đã tổ chức hội nghị sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm quý III năm 2017 cho tổng số trên 500 quân nhân dự bị động viên. Trong đó gồm trên 300 sỹ quan và gần 200 hạ sỹ quan. Tổng số tiền chi trả trên 100 triệu đồng.
Tại hội nghị, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã thông báo tình hình hoạt động của lực lượng vũ trang huyện trong quý III, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2017; thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế trong thời gian qua; đồng thời, tổ chức chi trả phụ cấp trách nhiệm quý III cho quân nhân dự bị động viên.
Thông qua hội nghị, nhằm giúp Ban Chỉ huy quân sự huyện nắm chắc số lượng, chất lượng lực lượng dự bị động viên hiện đang được biên chế cho các đơn vị trên địa bàn huyện; góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 và những năm tiếp theo./.
 
Văn Thư