Skip to main content

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị

Chiều ngày 09/3/2018 Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị, Đại tá Hoàng Chính Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đến dự hội nghị
Năm 2017, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động của đơn vị. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan về Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác quản lý duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng vào trong đơn vị. Phát động thi đua tới 100% cán bộ, đảng viên; cam kết chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất mọi hoạt động của đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở uốn nắn các sai sót, giải quyết tốt các vấn đề mới phát sinh…Kết quả, 100% cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước; trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đồng thời luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên,  đơn vị vẫn còn những vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường chưa được chấm dứt, ý thức tự giác của một số cán bộ, nhân viên chưa cao.
Thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng giáo dục pháp luật,  kỷ luật, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, tính kỷ luật cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan; xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh; duy trì nghiêm các chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”./.
 
                                                                                             
                                                                                                Văn Sáu