Skip to main content

Hội luật gia huyện Yên Thế tổng kết công tác năm 2017

Chiều ngày 22/01/2018, Hội luật gia huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ luật hình sự năm 2015 và tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Lý Đình Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực Hội luật gia tỉnh, đồng chí Đinh Công Hưng - Phó Chủ tịch HĐND huyện. 
        Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện giới thiệu những điểm chung mới sửa đổi, bổ sung trong phần chung của Bộ luật hình sự năm 2015 được kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017. 
Về công tác Hội, năm 2017 công tác củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên mới tiếp tục được quan tâm, trong năm đã kết nạp được thêm 10 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn hội lên 98 đồng chí. 100% các hội viên đều tham gia nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các quy định, thông tư, quy chế, quy định của ngành, địa phương và các văn bản quy phạm pháp luật khi được cấp trên yêu cầu. Cụ thể đã năm 2017 đã tham gia được 24 ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật như Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung, luật bồi thường, luật trợ giúp pháp lý, luật thủy sản... Đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức được 1 diễn đàn và 97 hội nghị tuyên truyền pháp luật có trên 5 nghìn lượt người tham dự. Ngoài ra các luật gia còn trực tiếp tư vấn pháp luật tại phòng làm việc cho trên 2000 lượt người và phối hợp tổ chức trợ giúp pháp lý cho hàng chục đối tượng. Bên cạnh đó, Hội cũng đã thường xuyên làm tốt công tác thăm hỏi và tham gia có hiệu quả các hoạt động từ thiện nhân đạo do cấp trên và địa phương phát động. Qua đó đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Với những kết quả đã đạt được trong năm 2017, Hội luật gia huyện Yên Thế đã có 2 cá nhân vinh dự đươc Trung ương hội tặng bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân được tỉnh hội, huyện hội khen thưởng.
        Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Hội luật gia tỉnh biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực của mỗi thành viên trong Hội luật gia huyện Yên Thế. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Hội tiếp tục duy trì, củng cố, quan tâm kiện toàn nhân sự, phát triển hội viên mới theo hướng chất lượng. Tăng cường tham gia công tác xây dựng pháp luật. Tiếp tục có chính kiến trong giải quyết công việc, tiếp công dân. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến GDPL và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do cấp trên và địa phương phát động./.
 
Trung Hiếu