Skip to main content

Giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018

 Sáng ngày 19/9/2018 tại  Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Yên Thế tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018, đồng chí Thượng tá Lê Mạnh Kha – Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập huyện chủ trì hội nghị.
Năm 2018 huyện Yên Thế có 02 đơn vị: Xã Phồn Xương và xã An Thượng tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ. Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển các xã vào các trạng thái quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ. Thời gian tổ chức diễn tập 1,5 ngày đêm, dự kiến trong tháng 10/2018. Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể của xã trong trạng thái quốc phòng. Đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. 
Từ kế hoạch, mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện yêu cầu, các xã diễn tập cần phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị, các văn kiện, lực lượng, cơ sở vật chất bảo đảm cho diễn tập sát với tình hình của từng địa phương; các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, đôn đốc các lực lượng thực hiện nghiêm túc phần việc được giao để cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ diễn ra đúng kịch bản, sát thực tế, chất lượng, có phương án giữ vững an ninh, trật tự trước, trong, sau diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị./.
                                                                                        Văn Sáu