Skip to main content

Giám sát thực thi pháp luật về ATTP tại huyện Yên Thế

Sáng 18/5/2018, Đoàn giám sát của Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Giang do đồng chí Ngụy Thị Tuyến, PCT Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018 tại huyện Yên Thế. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, PCT thường trực UBND huyện cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện.
Trước khi làm việc tại huyện, đoàn đã giám sát thực tế việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm tại xã Đồng Lạc và kiểm tra cơ sở sản xuất rượu của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyên, thôn Tiếu xã Đồng Lạc.                                                                   
Năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm bằng việc xây dựng và ban hành 22 kế hoạch, quyết định, công văn, và 01 đề án về quản lý an toàn thực phẩm; kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại 21 xã, thị trấn trong toàn huyện, phân công cán bộ quản lý từng lĩnh vực. Công tác tập huấn, truyền thông về an toàn thực phẩm cũng được tăng cường bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; duy trì hoạt động hiệu quả của 02 đường dây nóng về an toàn thực phẩm. Công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, vì vậy từ năm 2017 đến nay trên địa bàn huyện không có vụ ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh nguy hiểm nào xảy ra.
Toàn huyện hiện có 1.822 cơ sở thực phẩm trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp và công thương. Từ năm 2017 đến nay, UBND huyện và các xã, thị trấn đã thành lập 28 đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra 1.462 cơ sở thực phẩm. Qua kiểm tra đã phát hiện 281 cơ sở vi phạm, cảnh cáo 01 cơ sở và xử phạt hành chính 27 cơ sở với tổng số tiền trên 35 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là các cơ sở thực phẩm chưa chấp hành việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, điều kiện vệ sinh, con người, trang thiết bị, dụng cụ, vận chuyển thực phẩm không đảm bảo vệ sinh… Ngoài ra, HĐND huyện cũng tiến hành giám sát 06 cơ sở sản xuất nước đóng bình, đóng chai, cơ bản các cơ sở đều được cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
Đồng chí Trưởng đoàn giám sát của Hội phụ nữ tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Yên Thế đạt được trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đề nghị, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất và tiêu dùng thực phẩm sạch, an toàn; nâng cao trách nhiệm, năng lực hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm…/.
Quang Huy