Skip to main content

Gần 500 triệu đồng chi trả theo Quyết định 49, Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 18/4/2018, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thế, Ban chỉ đạo 24 của huyện đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần các đối tượng được hưởng theo Quyết định số 49/2015/QĐ -TTg ngày 14/10/2015; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, đối tượng được hưởng chế độ trong Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ là người trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Quyết định 62 là đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hoặc từ trần) nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước. Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước ta nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thể hiện sâu sắc truyền thống  “Uống nước nhớ nguồn – đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc.
Tại đợt chi trả lần này, trên địa bàn huyện Yên Thế có 170 đối tượng được hưởng theo Quyết định 49 và 26 đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 62. Tổng số tiền chi trả chế độ cho hai Quyết định 49 và 62 của Thủ tướng Chính phủ là gần 500 triệu đồng. Sau đợt chi trả lần này, Ban Chỉ đạo 24 của huyện Yên Thế sẽ tiếp tục nhận Quyết định và thực hiện các đợt chi trả tiếp theo cho các đối tượng còn lại./
 
                                                                                   Văn Sáu