Skip to main content

Đội kiểm tra liên ngành 178 kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ

Tối ngày ngày 21 tháng 8 năm 2017 Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống tệ nạn xã hội huyện (Đội kiểm tra liên ngành 178 huyện) phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tiến hành kiểm tra đợt 1 các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại 02 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Thế.
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, ngày 21 tháng 8 năm 2017 Đội kiểm tra liên ngành 178 huyện phối hợp với Đội 178 của tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn xã Bố Hạ và Thị trấn Bố Hạ. Đội kiểm tra liên ngành 178 đã kiểm tra 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ Cở sở kinh doanh Karaoke Bảo Long và Nhà nghỉ Hà Anh. 
Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các cơ sở này cơ bản đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật; tuy nhiên vẫn còn có những thiếu sót như việc ký giao kết hợp đồng lao động chưa đảm bảo yêu cầu; việc khai báo lưu trú với công an xã, thị trấn chưa kịp thời; viêc thực hiện quy định treo quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú... Đội kiểm tra liên ngành 178 huyện đã lập biên bản kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn chủ cơ sở khắc phục. Đồng thời Đội cũng đã phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật để các cơ sở kinh doanh dịch vụ hiểu rõ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động, góp phần giữ vững ổn định tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện./.
 
Trung Kiên