Skip to main content

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra tại huyện Yên Thế

          Chiều ngày 3/10/2018, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bắc Giang do đồng chí Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y, dược trên địa bàn huyện Yên Thế giai đoạn từ 01/7/2016 - 01/7/2018. Làm với đoàn ở huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyện môn và đại diện một số cơ sở kinh doanh y, dược trên địa bàn huyện.
          Trong thời gian qua UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, nhất là đối với ngành y tế và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực và địa bàn quản lý. Kết quả việc theo dõi cho thấy, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời ban hành đầy đủ hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực y, dược; công tác phổ biến, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh được UBND huyện quan tâm chỉ đạo kịp thời, đầy đủ. 
Trong giai đoạn đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản, quy định hành nghề y, dược cho 130 đại biểu, cấp giấy phép kinh doanh cho 56 cơ sở đạt tỷ lệ 100%; kiểm tra, thanh tra 143 lượt cơ sở hành nghề y, dược, xử lý sai phạm 11 cơ sở với số tiền trên 12 triệu đồng; kiểm tra đảm bảo VSATTP được 218 lượt, xử lý sai phạm 35 cơ sở với số tiền trên 11 triệu đồng. Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan chuyên môn ở huyện Yên Thế cũng đã nêu với Đoàn kiểm tra liên ngành về những tồn tại, hạn chế, khó khăn phát sinh trong quá trình áp dụng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh trong y, dược hiện nay. 
         Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đại biểu và thành viên Đoàn Kiểm tra liên ngành, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chỉ đạo, triển khai theo dõi trong lĩnh vực y dược đã nhận được sự quan tâm và tham gia của Lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế và đề nghị trong thời gian tới UBND huyện Yên Thế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm chuyên môn, nghiệp vụ; Tiếp tục thực hiện nghiêm việc thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, hoạt động chui; quan tâm kiện toàn bộ máy tổ chức và bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động quản lý hành nghề y, dược trên địa bàn huyện./.
 
Trung Hiếu