Skip to main content

Cưỡng chế thu hồi đất và tài sản trên đất

Sáng 27/3/2019, Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Thế đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất và tài sản trên đất đối với gia đình ông Trương Văn Sinh và bà Nguyễn Thị Lụa ở thôn Vi Sơn, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế để thực hiện nghĩa vụ trả nợ quá hạn cho Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Yên Thế - chi nhánh Bố Hạ.
Theo bản án số 02/2012 ngày 21/05/2012 của Tòa án nhân dân huyện Yên Thế, gia đình ông Sinh và bà Lụa có trách nhiệm trả Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bố Hạ số tiền 129.567.017 đồng và khoản lãi suất đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán. Đến nay gia đình ông Sinh, bà Lụa mới trả được 69.900.000 đồng, còn lại 59.667.017 đồng tiền gốc và lãi suất chậm thi hành án chưa trả. 
Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình ông Sinh, bà Lụa còn phải trả Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Bố Hạ là 117.169.758 đồng. Tuy nhiên, quá trình đôn đốc thi hành án, hết thời hạn tự nguyện thi hành án nhưng ông Sinh, bà Lụa không chấp hành, quá trình tổ chức thi hành án bà Lụa còn có hành vi chống đối, lăng mạ, xúc phạm người đang thi hành nhiệm vụ. Do vậy, Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Thế đã ban hành quyết định cưỡng chế số 13/QĐ - CCTHADS ngày 23/12/2016 và thực hiện cưỡng chế một phần sử dụng đất có diện tích 1.500m2, trong đó đất ở là 500m2, đất trồng cây lâu năm là 1.000m2 trong tổng số quyền sử dụng đất có diện tích 1.925m2 của gia đình ông Sinh, bà Lụa. 
Ngay trong buổi sáng ngày 27/3, việc cưỡng chế đã hoàn thành đúng quy định và an toàn, trước sự chứng kiến của đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể xã và thôn. Tài sản cưỡng chế đã được Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Thế bàn giao cho người trúng đấu giá là anh Vũ Tuấn Trung ở phố Đề Nắm, thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế theo quy định của pháp luật./. 
 
Quang Huy