Skip to main content

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở

Sáng ngày 13/11/2018, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Yên Thế phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật triển khai văn bản pháp luật mới năm 2018 cho 296 học viên gồm: đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; công chức Tư pháp - Hộ tịch xã,  thị trấn và tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.
Chương trình bồi dưỡng gồm 07 nội dung lớn được tổ chức trong thời gian 01 ngày. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt nội dung Thông tư số 03/2018/TT- BTP của Bộ Tư pháp và Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ; bồi dưỡng các kỹ năng tuyên truyền miệng, nghiệp vụ trong quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; hoạt động quản lý hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; giới thiệu nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015.
Với tinh thần học tập nghiêm túc, các học viên tham dự Lớp tập huấn đã sôi nổi trao đổi, thảo luận về các tình huống do báo cáo viên đưa ra, đồng thời đây là dịp để các học viên giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt cùng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở...
Thông qua lớp tập huấn này, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai văn bản pháp luật mới đi vào cuộc sống đạt hiệu quả cao./.   
 
Chu Hoa