Skip to main content

Bồi dưỡng diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã năm 2018

Sáng 9/11/2018, tại hội trường UBND xã Đồng Vương, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Yên Thế tổ chức hội nghị bồi dưỡng diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã năm 2018. Tham gia lớp bồi dưỡng có các đồng chí trong Ban tổ chức, tổ đạo diễn diễn tập huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban tổ chức thực hành diễn tập, các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản thuộc 02 xã Đồng Vương và Xuân Lương. 
Tại đây, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo trong Ban chỉ đạo diễn tập huyện nêu thực trạng cháy rừng và công tác phòng, chống cháy rừng hiện nay trên phạm vi cả nước, tỉnh Bắc Giang và huyện Yên Thế; nêu rõ mục đích, yêu cầu, quán triệt nội dung diễn tập; tổ chức và phương pháp diễn tập; thành phần lực lượng tham gia…
Thông qua Hội nghị bồi dưỡng nhằm thống nhất nội dung, phương pháp diễn tập, thứ tự hành động của Đảng ủy, UBND, Ban chỉ huy bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, các ban, ngành đoàn thể thuộc xã trong diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng, làm cơ sở cho các ban, ngành đoàn thể, các xã diễn tập tiến hành làm công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập đúng ý định, nội dung, kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn, thiết thực, đạt hiệu quả cao./.
 
Quang Huy