Skip to main content

Bồi dưỡng diễn tập PCTT - TKCN cụm xã Tân Sỏi, Đông Sơn năm 2017

Sáng 14/8/2017, tại UBND xã Tân Sỏi, Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng diễn tập phòng, chống tiên tai, tìm kiếm cứu nạn cụm xã Tân Sỏi và Đông Sơn năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Hưng - PCT HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện cùng các đồng chí trong Ban tổ chức, thành viên đoàn đạo diễn diễn tập của huyện; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban tổ chức thực hành diễn tập, các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng thôn (bản) của 02 xã Đông Sơn và Tân Sỏi. 
Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được phổ biến một số nội dung về phương pháp tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; hành động của Đảng ủy, UBND, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, các ban, ngành, đoàn thể thuộc xã trong diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; thực binh sơ tán nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt; tổ chức lực lượng tham gia chống tràn mặt đê….
Thông qua hội nghị bồi dưỡng nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phương châm, phương pháp sử dụng lực lượng, phương tiện phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm trong thực hành; nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân trong phòng chống thiên tai, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các ngành và địa phương với các lực lượng trong thực hành xử lý một số tình huống thiên tai. Đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của địa phương, vận dụng và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, đối phó có hiệu quả tình hình thiên tai có thể xảy ra. Qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân./.
 
Quang Huy