Skip to main content

Bồi dưỡng diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018

Sáng 10/10/2018, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Yên Thế tổ chức bồi dưỡng kiến thức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018 tại hội trường UBND xã Phồn Xương. Dự lớp bồi dưỡng có đ/c Nguyễn Ngọc Sơn – PCT TT UBND, Phó BCĐ diễn dập huyện, đông đủ các đại biểu trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ Đạo diễn diễn tập huyện và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban tổ chức thực hành diễn tập, MTTQ, các ban ngành, đoàn thể xã An Thượng, Phồn Xương. Đây là 2 xã sẽ diễn ra cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018.

Trong thời gian buổi sáng, các đại biểu được lãnh đạo Ban CHQS huyện truyền đạt một số nội dung cơ bản về khu vực phòng thủ; thứ tự các bước chuyển hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương vào các trạng thái quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và hướng dẫn hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, văn kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Theo đó, Ban tổ chức sẽ tiến hành bồi dưỡng lý luận tập trung và bồi dưỡng riêng theo từng chức danh trong diễn tập.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và thống nhất các nội dung, phương pháp để thực hiện tốt cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã diễn ra trong thời gian tới thành công tốt đẹp, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người tài sản và ATGT./.

 

         Thanh Luân