Skip to main content

Ban CHQS huyện Yên Thế phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), vừa qua Ban CHQS huyện Yên Thế đã long trọng tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm với Chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong LLVT huyện, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng, trách nhiệm cao, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; cổ vũ cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đợt thi đua được thực hiện trong thời gian 70 ngày, từ ngày 18/5 đến ngày 27/7/2017, với các nội dung, chỉ tiêu như: Đẩy mạnh thi đua sẵn sàng chiến đấu cao, huấn luyện giỏi, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật; tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Thi đua làm tốt công tác chính sách đối với Thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. 100% các cơ quan, đơn vị ký giao ước hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.
 
                                                                             Công Ninh