Skip to main content

Ban CHQS huyện Yên Thế: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Vừa qua, tại Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh giai đoạn 2013-2018 do Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Giang tổ chức, Ban CHQS huyện Yên Thế đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018.
Những năm qua, phong trào TĐQT được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, hướng mạnh về cơ sở, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức, động cơ thi đua cho cán bộ, chiến sỹ được chú trọng. Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nề nếp. Quy chế chấm điểm, bình xét thi đua được bổ sung, hoàn thiện, thống nhất thực hiện. Các đơn vị đã phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong việc tham mưu cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng thi đua - khen thưởng xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung thi đua. 
Nhằm nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của phong trào thi đua, hàng năm, Đảng ủy quân sự, các chi, đảng bộ trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, gắn lãnh đạo phát triển KT-XH với củng cố quốc phòng, an ninh, chủ đề, mục tiêu phong trào TĐQT của cấp trên, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của LLVT từ huyện xuống cơ sở. 
Kết quả, 5 năm qua, Ban CHQS huyện Yên Thế đã đạt nhiều thành tích cao trong phong trào TĐQT. Tiêu biểu như: Năm 2013, LLVT huyện đã được Bộ Tư lệnh Quân khu I tặng danh hiệu "Đơn vị tiên tiến"; được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và UBND huyện tặng nhiều Bằng khen, giấy khen trong diễn tập khu vực phòng thủ và các nhiệm vụ khác. Năm 2018, đạt giải nhất hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị, huấn luyện hậu cần do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. /.
Thông qua phong trào TĐQT gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước của địa phương, LLVT huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng; tiềm lực quốc phòng và an ninh được củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn làm tốt công tác dân vận và giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, không để bị động, bất ngờ… Qua đó tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển KT-XH./.
 
Văn Thư