Skip to main content

Ban CHQS huyện tổ chức Đại hội quân nhân nhiệm kỳ 2017 - 2019

Chiều 26/4/2017, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thế đã tổ chức Đại hội quân nhân nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2015 - 2017 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019. 
Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quân nhân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mọi quân nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn. Công tác huấn luyện, công tác tuyển quân bảo đảm kế hoạch đề ra; công tác đăng kí quản lý nguồn dự bị động viên đã đi vào nề nếp; thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự. Đơn vị đã tổ chức cho cơ quan học tập, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, giúp cho mọi quân nhân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Công tác xây dựng đảng đã được cấp ủy, chỉ huy chỉ đạo chặt chẽ; triển khai cho 100% Chi, Đảng bộ tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua bình xét đảng viên hàng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy và 3/3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Trong công tác dân chủ về kinh tế, mọi quyền lợi, chế độ của quân nhân được phổ biến công khai trước đơn vị. 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trung tá Dương Văn Huy - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện đã nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 vừa qua, Hội đồng quân nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy đơn vị phát huy tốt dân chủ của quân nhân trên các lĩnh vực: quân sự, chính trị, kinh tế, đời sống… góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng quân nhân tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ của quân nhân trên các lĩnh vực; quan tâm hơn nữa tới đời sống vật chất, tinh thần của quân nhân trong đơn vị quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2017 và những năm tiếp theo; xây dựng lực lượng vũ trang huyện xứng đáng là đơn vị lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Giang. 
Đại hội đã bầu 04 đồng chí vào Ban chấp hành Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thanh Hoán được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quân nhân./.                                                               
Quang Huy