Skip to main content

Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thế Thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới". Sáng 10/4/2018, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thế đã tổ chức Thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018 tới toàn thể sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban CHQS huyện; chính trị viên, chính trị viên phó, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ trong toàn huyện.
Tham gia thi có 07 thí sinh được chọn qua vòng thi cụm gồm các xã: Canh Nậu, Xuân Lương, Tân Hiệp, Đồng Lạc, Đông Sơn, thị trấn Bố Hạ và Trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện. Các thí sinh phải trải qua 03 phần thi: Soạn bài giảng chính trị; Thực hành bài giảng và Kiến thức chung. Ở phần thi soạn bài giảng chính trị, mỗi thí sinh soạn một trong các chuyên đề về: Nội dung cơ bản của pháp luật về dân quân, tự vệ; diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và nhà nước ta; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đối với phần thi kiến thức chung, thí sinh trả lời những câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra có nội dung liên quan đến quy chế công tác giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam; nhận thức về âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; một số nội dung của Luật dân quân tự vệ năm 2015; một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và một số tình huống trong giải quyết các vụ việc phức tạp ở địa phương...
Do làm tốt công tác chuẩn bị, các thí sinh cơ bản đều nắm chắc nội dung câu hỏi, có phương pháp trình bày mạch lạc, rõ ràng, phân tích sâu cụ thể, nhiều đồng chí đã vận dụng liên hệ sát với thực tế tại địa phương.
Kết thúc thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất; 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc./.
 
Quang Huy