Skip to main content

Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Thế rút kinh nghiệm huấn luyện tháng đầu và công tác tuyển quân năm 2019

Chiều 28/3/2019, Ban chỉ huy quân sự huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm huấn luyện tháng đầu và công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019; triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Huấn, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.
Để làm tốt công tác huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy Ban chỉ huy quân sự huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc tới 100% cán bộ, chiến sỹ về nhiệm vụ huấn luyện năm 2019. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương và huấn luyện chiến đấu; kiện toàn Ban chỉ đạo huấn luyện Hội thao quốc phòng huyện năm 2019; xây dựng kế hoạch huấn luyện, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Quân khu và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định. Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 đảm bảo trang trọng, thống nhất, đúng nghi lễ quân đội kết hợp phát động phong trào thi đua chủ đề “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sáng tạo, an toàn quyết thắng”. Đồng thời tổ chức Hội thi giáo án, mô hình, học cụ huấn luyện…, qua đó đã có 07 sáng kiến cải tiến mô hình học cụ tham gia thi cấp Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, trong đó 01 sáng kiến đạt giải B. Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan theo đúng nội dung, thời gian, kế hoạch. Trong huấn luyện thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp và phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy. Đặc biệt trong tháng, Ban chỉ huy quân sự huyện đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2019. Ngoài ra, Ban Chỉ huy quân sự các xã cũng làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ ra mắt và khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm 2019.
Hội nghị cũng tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo đúng kế hoạch, các bước tuyển chọn, bảo đảm yêu cầu đề ra. Nhận thức và ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Lễ giao nhận quân được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và rút kinh nghiệm để công tác huấn luyện trong thời gian tới và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong năm 2020 tiếp tục đạt hiệu quả cao, bảo đảm yêu cầu đề ra./.
Quang Huy