Skip to main content

Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thế kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng DQTV

Nhằm kiểm tra trình độ quan sát, phát hiện, bắn trúng, bắn chụm vào mục tiêu cố định và mục tiêu ẩn hiện ban ngày, làm cơ sở đánh giá kết quả huấn luyện cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ (DQTV) năm 2018; đồng thời từ đó đánh giá, rút kinh nghiệm, chỉ đạo công tác huấn luyện, bắn đạn thật trong những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn, trong 2 ngày 30,31/5, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng DQTV tại thao trường Hố Chuối (xã Phồn Xương).
Trong đợt này, có tổng số 741 đồng chí DQTV (trong đó 313 chiến sỹ mới) tham gia kiểm tra bắn đạn thật.
Nội dung: Thực hành bắn đạn thật bài 1b súng trường K63 (bắn mục tiêu cố định ban ngày) đối với chiến sỹ DQTV năm thứ nhất và thực hành bắn đạn thật bài 1 mục tiêu ẩn hiện ban ngày đối với chiến sỹ DQTV từ năm thứ 2 đến năm thứ 4.
Thông qua đợt kiểm tra bắn đạn thật để đánh giá đúng trình độ huấn luyện của cán bộ DQTV, nâng cao trình độ, khả năng sử dụng vũ khí, trang bị của lực lượng DQTV, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới./.
 
Văn Sáu