Skip to main content

Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tổ chức kiểm điểm tiến độ cho công tác kiểm tra

Sáng ngày 4/7/2018, Ban chỉ đạo Phòng không nhân dân huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ chuẩn bị cho công tác kiểm tra của BCĐ PKND Trung ương, đồng chí Nguyễn Ngọc Sợn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị.
          Thông qua hội nghị cho thấy: Công tác quốc phòng và an ninh nói chung và công tác phòng không nhân dân nói riêng luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện quan tâm chỉ đạo hoạt động có nề nếp đạt hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, đến nay về cơ bản các bước, các nội dung phục vụ cho đoàn kiểm tra đã được BCĐ huyện và cơ quan tham mưu chuẩn bị khá chu đáo, từ nội dung văn bản, con người, thao trường, cơ sở làm việc...
         Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn một số mặt hạn chế, chưa đảm bảo tiến độ như: Hệ thống văn kiện còn sai sót, viết, vẽ chưa sát với thực tế; trong công tác huấn luyện còn khó khăn về nhân sự, các trung đội tham gia huấn luyện tỷ lệ chiến sỹ mới còn cao; địa hình, xạ giới, kinh phí còn gặp khó khăn.
        Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, trưởng BCĐ cấp huyện yêu cầu: ngay sau hội nghị này, cơ quan tham mưu, các thành viên BCĐ và xã Phồn Xương, Đồng Tâm phải khẩn trương, rà soát kỹ hệ thống văn kiện, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, phương án dự phòng khi thời tiết xấu; đặc biệt phải tập trung cao ôn luyện, huấn luyện để tham gia kiểm tra đạt kết quả cao nhất. Thông qua đó, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng ngay tại địa phương, đơn vị./.
 
Trung Hiếu