Skip to main content

Ban chỉ đạo 24 huyện Yên Thế sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg

Sáng 23/10/2017, Ban chỉ đạo 24 huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.
Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Hồ Quang Nhậm - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo 24 tỉnh Bắc Giang; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện; các đồng chí trong Hội đồng chính sách, Chỉ huy trưởng các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo 24 huyện chủ trì hội nghị.
Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Phòng, ban, ngành có liên quan của huyện, kịp thời tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo 24 huyện, tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời chỉ đạo Hội đồng chính sách các xã, thị trấn tham mưu cho UBND thành lập Hội đồng chính sách xã, thị trấn và xây dựng kế hoạch triển khai ở tất cả các cấp. Về thành phần tham gia Ban Chỉ đạo 24 huyện và Hội đồng chính sách các xã, thị trấn theo quy định của Thông tư Liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC của Liên Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính.
Ban Chỉ đạo 24 huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng quyết định đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và các đối tượng chính sách bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như thông qua hệ thống Đài TT-TH của huyện và Đài truyền thanh cơ sở, qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội… Qua đó giúp cho mọi người dân nắm bắt được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời giám sát quá trình thực hiện. 
Sau hơn 02 năm triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, nhìn chung quy trình xét duyệt hồ sơ được thực hiện công khai, dân chủ. Kết quả đến nay, Ban chỉ đạo 24 huyện đã tiếp nhận tiếp nhận 2.105 hồ sơ, xét duyệt và báo cáo tỉnh được 1.935 hồ sơ, đã chi trả 05 đợt cho 858 đối tượng với tổng số tiền là 1.973.100.000đ. Các xã làm tốt công tác này là Hương Vỹ và Đông Sơn.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban chỉ đạo 24 huyện đạt được trong việc triển khai, thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách ở một số xã chưa thường xuyên; việc kê khai lập hồ sơ, xét duyệt, thẩm định chưa chặt chẽ; công tác theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra của Hội đồng chính sách có xã, thị trấn chưa thường xuyên… Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách; triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bảo đảm đúng đối tượng, không để sót đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ chính sách theo quy định; Hội đồng chính sách các xã, thị trấn cần chủ động, tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra đôn đốc, nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh. Giải quyết dứt điểm xét duyệt số hồ sơ còn tồn đọng, chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại và biện pháp cần khắc phục trong thời gian tới. Đối với các địa phương có tiến độ xét duyệt chậm và hồ sơ phát sinh, cấp ủy, chính quyền địa phương cần nhắc nhở, rút kinh nghiệm nghiêm túc, những đồng chí thiếu trách nhiệm để tiêu cực xảy ra phải kiên quyết xử lý kỷ luật; phấn đấu đến hết năm 2017 xét duyệt xong trong toàn huyện./. 
 
Văn Sáu