Skip to main content

Ban chỉ đạo 24 huyện Yên Thế sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QDD-TTg của Thủ tướng chính phủ

Chiều 13/6/2017, Ban chỉ đạo 24 huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Hồ Quang Nhậm - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo 24 tỉnh Bắc Giang; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo huyện; các đồng chí trong Hội đồng chính sách, Chỉ huy trưởng các xã, thị trấn trong toàn huyện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn - PCT thường trực UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo 24 huyện chủ trì hội nghị.
Sau khi có Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ huy quân sự huyện là cơ quan thường trực đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành có liên quan của huyện kịp thời tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo 24 huyện, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo 24 huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng quyết định đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và các đối tượng chính sách bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như thông qua hệ thống Đài TT-TH của huyện và Đài truyền thanh cơ sở, qua hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội… Qua đó giúp cho mọi người dân nắm bắt được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời giám sát quá trình thực hiện. 
Sau hơn 1 năm triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhìn chung quy trình xét duyệt hồ sơ được thực hiện công khai, dân chủ. Kết quả đến nay, Ban chỉ đạo 24 huyện đã tiếp nhận 1.594 hồ sơ, xét duyệt và báo cáo tỉnh được 1.468 hồ sơ, đã chi trả  3 đợt cho 564 đối tượng với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Các xã làm tốt công tác này là Hương Vỹ và Đông Sơn.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí PCT thường trực UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ban chỉ đạo 24 huyện đạt được trong việc triển khai, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách ở một số xã chưa thường xuyên; việc kê khai lập hồ sơ, xét duyệt, thẩm định chưa chặt chẽ; công tác theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra của Hội đồng chính sách có xã, thị trấn chưa thường xuyên… Đồng chí cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách; triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, bảo đảm đúng đối tượng, không để sót đối tượng thuộc diện được thụ hưởng chính sách theo quy định; Hội đồng chính sách các xã, thị trấn cần đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ, phấn đấu đến tháng 8/2017 cơ bản xét duyệt xong hồ sơ. Khi có quyết định trợ cấp, cần làm tốt việc chi trả, trao giấy chứng nhận, thực hiện tốt chế độ cho các đối tượng…v.v.
Cũng tại Hội nghị, UBND huyện Yên Thế đã khen thưởng cho 03 tập thể và 07 cá nhân có thành tích trong phá hủy bom mìn tại xã Đồng Hưu./.
 
                                                                    Quang Huy