thông tắc cốnghut be phottuyển sinh đại học kinh tế quốc dânthông tắc vệ sinhhút bể phốt
Get Adobe Flash player
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội - 04/03/2015 - 08:57
 Ngày 05/02/2015, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 41-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Nội dung Chỉ thị nhấn mạnh: Những năm qua, công tác quản lý và tổ chức lễ hội từng bước đi vào nền nếp. Hoạt động lễ hội diễn ra phong phú, đa dạng, phát huy được vai trò chủ thể, năng lực sáng tạo các giá trị văn hóa của nhân dân; giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh người có công với dân, với nước, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo khí thế vui tươi, lành mạnh; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. 

Thông tin cần biết

        

      

Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thống kê truy cập
  • Total: 17366832
  • Visitor Online: 1
  • This week: 52133
  • This month: 1561674
  • This year: 5295598